Om oss - Röda korset i Habo

Val av styrelse

Röda Korset i Habo leds av en förtroendevald styrelse som består av 8 ledamöter. Dessa väljs på kretsens årsmöte.

Habokretsens styrelse 2024

Ordförande: Carina Bergman
Vice ordförande: Kerstin Ferroukhi
Kassör: Margareta Fick
Vice Kassör Sharda Parmar
Sekreterare: Ann Werthén
Övriga styrelseledamöter: Ann-Britt Källström, Vivan Andersson och Helene Lindmark

Revisorer Jarl Järnliden och Maria Lindell Westmar
Revisor ersättare Christin Briland

Kontaktuppgifter till oss

Ordförande Carina Bergman: carinabergman377@gmail.com    Tel 070-631 94 71

Vice ordförande Kerstin Ferroukhi: ferrkers42@hotmail.com

Kassör Margareta Fick: margaretafick@hotmail.com

Vice kassör Sharda Parmar: sharda.parmar@hotmail.com

Sekreterare Ann Werthén, sekreterare: annwe@habo.net

Ledamot Helene Lindmark: helene@familjenlindmark.se

Ledamot Vivan Andersson: vivan.andersson49@gmail.com

Ledamot Ann Britt Källström: abkidungen@gmail.com

 

Webbredaktör Anne-Charlott Franzén: anne-charlott.franzen@telia.com