Verksamhet för hälsa och gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Samhällsintegration

Jönköping

Verksamhet för livslångt lärande, digitalisering och välbefinnande

Gruppen arbetar utifrån SDG 2030 med fokus på livslångt lärande, digitalisering, och välbefinnande. Prioriterade målgrupper är personer som befinner sig i utsatthet.

Gruppen vill verka för att

  • stärka förmågan att arbeta innovativt och dra nytta av den digitala utvecklingen
  • testa och utveckla digitala lösningar i verksamheten
  • använda teknik och digitala verktyg för att effektivisera arbetet och följa effekterna av arbetet
  • öka samarbetet inom och utanför rödakors- och rödahalvmånerörelsen rörande lärande, digitalisering, och innovation
  • förstå sociala och hälsomässiga konsekvenser av teknisk och social förändring
  • förstå betydelsen och behovet av fysiska och virtuella mötesplatser för gemenskap och välbefinnande.

Kontakt: David Hallberg, david.hallberg@redcross.se

Kontakta verksamheten

David Hallberg

Fler verksamheter i kommunen

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Ukrainagruppen