Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Samhällsintegration

Samhällsintegration arbetar med forskning och utvecklingen inom ”Socialt hållbara samhällen” utifrån Strategisk inriktning 2024–2030, där SDG 2030 utgör en viktig del.

Verksamheten samverkar med rödakorsgrupper och andra aktörer nationellt och internationellt. På så sätt verkar vi även för att öka samarbetet inom och utanför rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

Verksamheten består därför av adjungerade medlemmar, som främst medverkar på distans.

Tre fokusområden är livslångt lärande, digitalisering, och välbefinnande.

Exempel på projekt har inkluderat:

  • Handledning av studenter
  • Vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer
  • Samverkan med lokala rödakorsgrupper internationellt

Kontakt: David Hallberg, david.hallberg@redcross.se

Kontakta verksamheten

David Hallberg

Fler verksamheter i kommunen

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Ukrainagruppen