Verksamhet för hälsa och gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Ukrainagruppen

Jönköping

Ukrainagruppen i Jönköpings kommun startade sin verksamhet under mars 2022, strax efter Rysslands invasion av Ukraina.

Gruppen har som målsättning att öka kunskaperna om landet Ukraina samt löpande följa det militära och humanitära läget i landet.

Det huvudsakliga syftet är att ge stöd och hjälp till de ukrainska flyktingar som befinner sig i Jönköpings kommun. Det kan ske genom materiellt stöd och genomförande av olika aktiviteter, bland annat av hälsofrämjande karaktär.

Frivilligledare: Benita Josefsson, benitajosef@hotmail.com

Kontakta verksamheten

Benita Josefsson

Fler verksamheter i kommunen

Verksamhet för hälsa och gemenskap

Samhällsintegration