Insamling

Insamlingsgrupp Stranda

  Stöd till Ukrainas folk : Strandakretsen i Mönsterås 

  RödaKorset StrandaKretsen  Mönsterås   skickade 50,000 till Ukraina 

  den 28 februari 2022

  Vi har insamlingsbössor utsatta vid ICA ALGOTS ,SKOHÖRNAN ,HARRYSSONS I 

  Mönsterås , samt ICA WRELINGS I Ålem