Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Oskarshamn

Krisberedskap
Vi vill vara en del av lösningen när samhällets resurser inte räcker till! Som frivillig inom krisberedskapen blir du kontaktad om behovet uppstår och kan då tacka ja (eller nej) till uppdraget. Vi ordnar med introduktion och övning. Tänkbara scenarier är till exempel att ta hand om evakuerade människor i en av våra lokaler eller stötta räddningstjänsten med fika och mat vid en längre insats.
Kontakt frivilligledare: Ulla Mecke, ursulamecke@web.de