Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar i sjukvården

Oskarshamn

Flera dagar i veckan välkomnar vi besökarna i Oskarshamns sjukhus och hjälper till med att hitta rätt eller står till förfogande för en pratstund.

Kontakt: Ingegerd Kreutz, oskarshamn@redcross.se

Kontakta verksamheten

Ingegerd Kreutz