Verksamheter

Anhörigstöd

Anhöriggrupp

Gamleby

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet för äldre

Insamling

Insamling, lotterier, tombola

Gamleby

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Västervik

Träna svenska

Språkkafé

Västervik