Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Västervik

Som rödakorsvärd och frivillig hjälper du till att besökare och vårdtagare hittar rätt och kan på så sätt bli en trygghet. Är du intresserad av att bli rödakorsvärd, kontakta Gunvor Ohlsén via Kupan. 

Kontakta verksamheten

Gunvor Ohlsén

Telefon: