Röda Korset i Växjö kommun

Röda Korset arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, samt säkerställa respekten för varje människas värdighet. Röda Korset i Växjö grundar verksamheterna på de mest angelägna humanitära behoven i kommunen. Vi arbetar främst inom två områden, social verksamhet för äldre och integrationsverksamhet. Vi finns på flera orter i kommunen såsom Lammhult, Ingelstad, Braås/Dädesjö, Rottne/Tolg, Värends Nöbbele. 

Växjö rödakorskrets bankgiro: 5843-5173