Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Lokal beredskap i Växjö kommun

Röda Korset finns på plats när en kris eller katastrof händer, både lokalt, nationellt och internationellt. Den lokala krisberedskapen är Röda Korsets styrka då vi snabbt kan finnas på plats om behovet finns. Svenska Röda Korsets lokala krisberedskap är ett komplement till samhällets egna insatser och vårt uppdrag är att ge stöd och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer.

Alla volontärer i Röda Korset förväntas vara beredda att vid behov öka sitt engagemang vid en kris eller katastrof. Det kan innebära allt från att dela ut mat och vatten till att vara ett medmänskligt stöd till de som drabbats. 

Är du intresserad av att vara en del av eller vill du veta mer om Röda Korsets lokala krisberedskap i Växjö, hör av dig till vaxjo@redcross.se eller ring 0470-150 04.

Kontakta verksamheten

Jeanette Kroon

Telefon: