Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besöksverksamhet

Besöksverksamheten i Boden motverkar isolering och ensamhet genom att förmedla dig som vill göra en frivillig social insats med människor som behöver sällskap

Besöksverkamheten är en samverkan mellan Röda korest, pensionärsföreningen SKPF/SPRF,Svenska kyrkan/Överluleå församling och Bodens Kommun

 

För information kontakta någon av våra frivilligledare

Måndag & Torsdag 10:00 - 11:00

0921-144 70