Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Våra verksamheter

Askersund

Försäljning - Insamling

Vi planerar att driva vidare vår secondhand-butik som tidigare, sälja lotter samt att samla i bössor som står i olika butiker i kommenunen.

Anhörighetsgrupp

Vi driver en anhörighetsgrupp i samarbete med kommunen.

Lästräning

Vi planerar att fortsätta, och förhoppningsvis utöka, lästräning på grundskolan i kommunen.

Äntligen onsdag

Vi planerar att bibehålla vårt samarbete med andra organisationer i form av "Äntligen Onsdag".

Krishanteringsplan

Vi planerar att i samarbete med kommunen, utarbeta en krishanteringsplan.

Julfirande

Vi planerar att i samarbete med Svenska kyrkan planera bland annat julfirande.