Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Våra verksamheter

Askersund

Anhörighetsgrupp

Vi driver en anhörighetsgrupp i samarbete med kommunen.