Om oss

Hallsbergs Röda Korskrets omfattar Hallsbergs kommun. Ordförande i kretsen är Lars-Åke Stenström. Han kan nås på tel 070-335 67 06 eller via e-post lars-ake.stenstrom@helliden.se.

Under de senaste åren har kretsarna i Pålsboda och Sköllersta gått in i Hallsbergskretsen och bildar nu Röda korsgrupper, som fungerar som arbetsgrupper på respektive ort.

Kontakt Pålsbodagruppen: Marie Johansson, tel 073-9707041

Kontakt Sköllerstagruppen: Gunbritt Ahlgren, tel 070-2154107