Ukraina

Publicerad av: Lars Westfelt, den 31 mars 2022.

Tack för att du vill hjälpa till men vi kan tyvärr inte ta emot några gåvor till Ukraina. Varor som ska säljas i butiken tar vi förstås fortfarande tacksamt emot. Intäkterna kommer även Ukraina till del.