Verksamheter

Insamling

Bössinsamling

Karlskoga

Sömnadsverksamhet

Måndagsmöten

Karlskoga

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Möten, besök, ledsagning, café på äldreboende

Karlskoga