Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Möten, besök, ledsagning, café på äldreboende

Karlskoga

Kretsen samarbetar med den ideella föreningen Kontaktservice Karlskoga. Dessutom besöker kretsens frivilliga regelbundet ett äldreboende och bjuder då på kaffe och enklare underhållning. Under pandemin har vi varit tvungna att dra ner på aktiviteterna men vi hoppas vara i full gång till hösten.