Föreningsinformation

Nora Röda Korskrets planerar varje år vilken verksamhet föreningen ska ha och vilka aktiviteter som ska genomföras. 
I flera år har vi jobbat för att bryta äldres ensamhet genom att bjuda in till något vi kallar Röda Soffan, enkla vardagssamtal i vår lokal på Skolgatan, men också tillsammans med andra föreningar och kommunen i Äntligen Måndag med information och fika i Tullbackens lokaler. De fortsätter vi även med framöver.  Du hittar mer utförlig information om allt vi gör under Våra verksamheter.

I Nora kommun finns en Röda Korskrets.

Kontakta oss

Kontakta oss

Nora rödakorskrets
Mejla: