Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Nora rödakorskrets arbetar aktivt för att kunna hjälpa till vid en eventuell kris i Nora. Vi har en krisledningsgrupp som gått utbildning och utarbetat vår Lokala beredskapsplan. Vi har också en grupp volontärer som fått utbildning och är beredda att hjälpa till om det skulle behövas.

Senast ordnade vi inköpshjälp under tiden mars-oktober 2020 för personer i riskgruppen under coronapandemin. Är du intresserad av att vara med som volontär så kan du anmäla dig via mail på nora@redcross.se.

Välkommen!