Anhörigstöd

Vi ger stöd till anhöriga till äldre och sjuka genom att främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra i liknande situation.

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Våra volontärer ger stöd till personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Anhörigstödet sker i form av cirkelträffar, caféträffar och andra aktiviteter.