Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Åternyttan Örebro rödakorskrets

Örebro

Åternyttan

I samarbete med Örebro Kommun bemannar Röda Korset tillsammans med några andra hjälporganisationer Åternyttan vid Mellringe återvinningscentral i Örebro.

Varje organisation finns på plats en vecka i taget (tisdag-måndag), ett antal veckor fördelade under året.

Här kan du lämna hela, rena och fungerande saker du inte längre behöver.

Kläder, prylar, möbler m m som sedan säljs i respektive hjälporganisations Second Hand-butik.

Under 2024 kommer Röda Korset att finnas på plats följande veckor:

7, 11, 15, 19, 23, 27, 30, 33, 37, 41, 46 och 50 (med reservation för ändringar).

Start tisdagar veckorna här ovan, avslut måndag veckan efter.

Mer information och öppettider hittar du på Örebro Kommuns hemsida under återvinning.

En gåvas gång

Röda Korset i Örebro tar emot gåvor vid Second Hand butiken i Marieberg och vissa veckor finns vi vid Åternyttan, Mellringe återvinningsstation. Här tar vi emot kläder, skor, hela och rena möbler, husgeråd, böcker, textilier, fritidsartiklar och mycket annat. Ibland har vi också möjlighet att hämta större möbler och andra skrymmande saker. Du har kanske sett vår lastbil någon gång?

Sorteringen

När vi tagit emot gåvorna körs de till Second Hand butiken i Marieberg för sortering. Vi kontrollerar all elektronik så den fungerar och granskar möbler, husgeråd, böcker, textilier, fritidsartiklar och andra saker så de är hela, rena och fräscha i ett säljbart skick. Kläder och skor sorterar vi också, allt som är helt, rent och fräscht går till försäljning i våra butiker. Antingen i Second Hand butiken i Marieberg eller vår lilla butik i Wadköping som har ett utvalt sortiment. Här prismärks också alla varor innan de kommer ut till försäljning. Den textil samt kläder och skor som är smutsiga, slitna eller trasiga hamnar i den blå säcken.

De blå säckarna

De blå säckarna fylls på och försluts för att sedan samlas i en depå. Där får de ligga tills lastbilen från Tyskland kommer och hämtar dem. Vi är med vid lastningen. Då ska den textil som inte går till försäljning här hemma skickas till återvinning i Tyskland. Det är idag den närmsta platsen för textilåtervinning av det här slaget. Röda Korsets policy för hållbar utveckling är att alla gåvor som inte säljs i butikerna ska återvinnas. Ingenting går till spillo. De blå säckarna ger oss också en ekonomisk ersättning som vi kan använda till våra olika verksamheter såväl, lokalt som nationellt och internationellt.

Textilåtervinningen i Tyskland

Vad händer med gåvorna när de kommer till Tyskland? Hela 100% av textilierna återvinns. Så kallat zero waste. 55-60% av kläderna säljs vidare på second hand-marknaden i Europa. Textilier med hög absorptionsförmåga blir putstrasor, resten mals ner till isoleringsmaterial och de sista 10% av gåvorna förvandlas till damm vid producering av isoleringsmaterial. Dammet förpackas i kuber och återanvänds i pappersmassaindustrin eller omvandlas till ny energi.

Gåvorna i butiken

När prismärkningen är klar ställs gåvorna ut i butiken till försäljning. Antingen i vår stora butik i Marieberg eller den lilla med utvalt sortiment i Wadköping, där finner du antikt och kuriosa. När du handlar så går allt överskott till våra olika verksamheter såväl lokalt, nationellt som internationellt. Ditt köp ger hop

Insamling

Second hand Wadköping

Wadköping