Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Insamlingsgrupp Örebro

Insamlingar 2024

Insamlingsgruppen jobbar med insamlingar av olika slag under hela året.

De håller bl a  paketlotteri och försäljning utanför butiken i Wadköping och vid andra event.

Insamlingsbössor finns utställda på olika platser i kommunen.

Alla intäkter från insamlingarna går oavkortat till antingen lokal verksamhet, Röda Korsets kris- och katastrofhjälp eller aktuell akutinsamling.

Aktuellt 2024 -

Under vår och sommaren har vi vid ett antal tillfällen bl a lotterier i Wadköping och Östernärke.

För aktuella datum se vår facebooksida:

Röda Korset i Örebro Kommun

 

 

 

Insamling

Second hand Wadköping

Wadköping