Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Insamlingsgrupp Örebro

Örebro

Insamlingar 2023

Insamlingsgruppen jobbar med insamlingar av olika slag under hela året.

De håller bl a  paketlotteri och försäljning utanför butiken i Wadköping och vid andra event.

Insamlingsbössor finns utställda på olika platser i kommunen.

Alla intäkter från insamlingarna går oavkortat till antingen lokal verksamhet, Röda Korsets kris- och katastrofhjälp eller aktuell akutinsamling.

Aktuellt 2023 -

Rödakorsgruppen i Östernärke medverkar vid:

5/8 vid Jonssons gårdbutik i Stora Mellösa, med paketlotteri och loppisförsäljning

6/8 vid Askers församlingshem, med paketlotteri och loppisförsäljning

2-3/9 Matresan i Örebro län, försäljning m m, mer information kommer snart.

Julmarknad i Wadköping, paketlotteri och försäljning av egentillverkade alster.