Första hjälpen-grupper

Våra första hjälpen-grupper erbjuder organiserad krisberedskap och kan bokas vid evenemang som konserter eller idrottstävlingar.

Första hjälpen-grupper

Örebro första hjälpen-grupp

Örebro

Första hjälpen-gruppen är frivilliga som arbetar ideellt med de uppdrag man åtar sig. Alla Förstahjälpare har en utbildning på minst 40 timmar och kvalitetssäkras årligen.

Kontakt: fhg.orebro@redcross.se