Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Boka en första hjälpen-grupp

Kunskap om första hjälpen räddar liv. De första minuterna vid ett olycksfall eller akut sjukdom är ofta avgörande för hur det ska sluta.
Kunskap om första hjälpen räddar liv. De första minuterna vid ett olycksfall eller akut sjukdom är ofta avgörande för hur det ska sluta.

Första hjälpen är en del av vår krisberedskap och handlar om de viktiga insatser som kan göras i väntan på ambulans eller annan professionell sjukvård. I vissa situationer kan även behovet av krisstöd vara akut.

Röda Korsets Första hjälpen-grupper erbjuder organiserad krisberedskap. När en olycka sker kan de snabbt vara på plats för akuta insatser. Det kan ske på eget initiativ eller genom förfrågan från exempelvis en myndighet. Tillfällen då våra Första hjälpen-grupper varit på plats är vid:

  • Skogsbränderna sommaren 2018
  • Terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm 2017
  • Flyktingmottagandet 2015-16

Första hjälpen-grupperna kan också bokas vid publika evenemang som festivaler, konserter eller idrottstävlingar. Exempel på evenemang där vi deltagit är:

  • Lidingöloppet
  • Sweden Rock Festival
  • Vätternrundan

Boka en första hjälpen-grupp