Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Krisberedskap

Genom att stärka vår krisberedskap kan vi rädda liv. Här berättar vi mer om hur Röda Korset jobbar och vad du själv kan gör för att bli krisredo hemma.
Genom att stärka vår krisberedskap kan vi rädda liv. Här berättar vi mer om hur Röda Korset jobbar och vad du själv kan gör för att bli krisredo hemma.

Krisberedskap handlar om att vara redo för att hantera allvarliga händelser och kriser. Kriser kommer oftast plötsligt. Det kan var översvämningar, stormar, bränder, strömavbrott eller vattenbrist som gör att du inte kan leva som vanligt. Är vi förberedda blir vi mer motståndskraftiga och kan snabbare agera för att hindra mänskligt lidande i dessa situationer.

Så jobbar Röda Korset med krisberedskap

Vi jobbar varje dag med krisberedskap i Sverige och internationellt. I Sverige jobbar vi både lokalt och nationellt och vi har flera uppdrag inom bland annat första hjälpen, krisstöd och samordning av frivilliga. Vi jobbar tillsammans med myndigheter och andra aktörer. Här kan du läsa mer om vår roll inom krisberedskap:

Krisberedskap hemma – tips och råd

Ansvaret för krisberedskapen i Sverige är spritt på fler olika myndigheter och organisationer. Men alla personer har också ett eget ansvar att vara förberedda och kunna hantera en kris.

I Sverige är rekommendationen att du ska kunna klara dig själv utan hjälp från samhället i upp till en vecka. Det kan låta som en lång tid, men det går att vara förberedd. Här får du tips på hur du kan bli redo i ditt hem: