Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Krisberedskap

Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer. Vi fyller gapet mellan den hjälp som samhället erbjuder och den hjälp en drabbad människa behöver.
Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer. Vi fyller gapet mellan den hjälp som samhället erbjuder och den hjälp en drabbad människa behöver.

Exempel på kriser där vi har haft en viktig roll är stormen Alfrida i januari 2019, skogsbränderna sommaren 2018 och attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017. 

Krisberedskap ständigt pågående process

Krisberedskap är en ständigt pågående process av planering och förberedelser för att kunna hantera allvarliga händelser och kriser när de inträffar. Ju bättre förberedda vi är, desto snabbare kan vi agera i ett akut läge för att hindra mänskligt lidande.

Vårt krisberedskapsarbete riktar sig dels till dig som enskild person, så att du kan vara rustad och känna dig trygg, dels arbetar vi organiserat på lokal och nationell nivå.

Förbered dig för kris

Här hittar du konkreta tips på vad som är bra att tänka på, mat och utrustning att ha hemma och hur du kan skydda dig vid strömavbrott, stormar eller andra allvarliga händelser.

Lokal krisberedskap

Vi erbjuder organiserad krisberedskap i många av landets kommuner. Insatser kan ske på eget initiativ eller genom förfrågan från exempelvis en myndighet eller kommun.

Genom våra lokala föreningar bidrar vi med bland annat första hjälpen, krisstöd och samordning av volontärer. Vi ordnar också samlingspunkter, sprider viktig information, hanterar gåvor från allmänheten och ger stöd till dem som deltar i räddningsarbetet. Kontakta föreningen i din kommun för mer information om vår lokala krisberedskap.

Nationell krisberedskap

Vid en större kris, eller en kris som drabbar större delar av landet, aktiveras vårt nationella krisledningsorganisation för att stötta det lokala arbetet.

Insatsledare och krisledningsstab tar över ansvaret för volontärer och samverkar med våra beredskapspartners – det vill säga de privata företag som vi har avtal med. De bidrar med varor och tjänster för att stötta insatsen. Det kan röra sig om att bistå med mat och vatten, olika typer av fordon eller tillfälligt tak över huvudet.

Väpnad konflikt och Sveriges totalförsvar

I händelse av väpnad konflikt i Sverige har vi en unik roll som stödjande funktion till myndigheterna inom det humanitära området. Det särskiljer oss från andra humanitära organisationer och betyder bland annat att vi har flera uppdrag som anges i lag, exempelvis vad gäller att rädda människor, egendom och miljö.

Vi är en av 18 frivilliga försvars­organisationer, som genom en särskild förordning pekas ut som viktiga aktörer inom svensk krisberedskap och totalförsvaret.

Vi har också uppdraget att upprätta Sveriges nationella upplysningsbyrå, till skydd för personer som frihetsberövats under konflikt.

Krisberedskap

Har du frågor om krisberedskap?

Mejla eller ring oss, alla vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-16.00.