Kretsarna i Linköping

Samtliga rödakorskretsar i Linköpings kommun har under en lång tid diskuterat att gå samman till en enda krets. Nu har vi beslutat, i enlighet med Riksstämmans beslut, att Kärna, Åkerbo, Flistad-Vreta Kloster-Stjärnorp och Linköpings Södra rödakorskrets går samman till en. Vårt namn blir Linköpingsortens rödakorskrets. Linköpings rödakorskrets, som har hand om värdarna på US, fortsätter som tidigare som en egen krets.

Vår förhoppning med samgåendet är att vi ska bli en starkare och tydligare organisation och att vi tillsammans ska kunna dra nytta av våra samlade erfarenheter och kunskaper.

Verksamheterna i Kärna, Åkerbo och Flistad-Vreta Kloster-Stjärnorp kommer i och med samgåendet att utgöra rödakorsgrupper. Konkret innebär det att grupperna kan arbeta och utvecklas som tidigare med budget och frivilliga. Skillnaden är att det blir en enda styrelse för all den samlade verksamhet som finns i de fyra nuvarande kretsarna. 

Den 28 februari hade vi kretsstämma för vår nya Linköpingsortens rödakorskrets - se dokument nedan.