Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Insamling

Linköping

Second hand-butikerna ger ett bra tillskott i kassan med hjälp av de fina gåvor som skänks, samlas in och säljs. Kontaktperson är verksamhetschef Madeleine Szente. E-post: madeleine.szente@redcross.se, tel: 072-327 77 02

Bössinsamlingar och kontaktpersoner

Kärna rödakorskrets

Insamlingar genom bössinsamling, nationella och internationella enligt Röda Korsets årsappell och genom arrangemang t ex modevisning

Linköpings rödakorskrets 

Insamlingsverksamhet i butiker samt genom insamlare.

Kontaktperson: Thord Söderlund

Linköping Södra rödakorskrets

Kontaktperson: Brita Ljunggren, tel: 013-122450 (knappval 4)

Fler verksamheter i kommunen