Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Linköping

HANDLINGSPLAN FÖR KRIS OCH KATASTROF

för Röda Korsets arbete i Linköpings kommun.
Kris-/beredskapsplanen beskriver förberedelser och en steg för steg handlingsplan vid kris och katastrof. Röda Korsets uppdrag vid samhällskriser är att bidra med medmänskligt stöd. Uppdragsgivare: kommunens POSOM grupp, lokalkretsarna i Linköping, Röda Korsets beredskaps- och krisstödsenhet eller andra aktörer.

Kontakt: Lena Nilsson 013-122450  knappval 3, linkoping.info@redcross.se