Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Lokal krisberedskap

Linköping

Handlingsplan för kris och katastrof 

Gäller Röda Korsets arbete i Linköpings kommun.

Kris-/beredskapsplanen beskriver förberedelser och en steg-för-steg-handlingsplan vid kris och katastrof. Röda Korsets uppdrag vid samhällskriser är att bidra med medmänskligt stöd.

Uppdragsgivare: kommunens POSOM grupp, lokalkretsarna i Linköping, Röda Korsets beredskaps- och krisstödsenhet eller andra aktörer.

Kontakt: Lena Nilsson, tel 013-122450 (knappval 3), linkoping.info@redcross.se.