Mentorsverksamhet

I vår mentorsverksamhet sammanförs nyanlända i Sverige med personer eller familjer som är etablerade här, utifrån gemensamma intressen eller yrken.

Mentorsverksamhet

Mentorverksamhet

Linköping

Vi tar emot personer som av olika anledningar behöver arbetsträna.

Flera praktikanter/X-arbetare från skolor och universitet/högskolor gör årligen olika arbeten under ledning av personal/frivilliga.