Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar i Sjukvården

Linköping

Rödakorsvärdar finns på Universitetssjukhuset (Södra entren, akuten och onkologhuset)

Kontaktpersoner: Göran De Geer och Eva Fransson

Du är välkommen att kontakta oss genom ordförande Göran De Geer på rklink@fontanen.org eller tel: 013-13 14 40.

Under corona är värdarna inte verksamma.