Sömnadsverksamhet

Vi bedriver olika sömnadsverksamheter, både för ett socialt sammanhang och för försäljning i våra second hand-butiker.

Sömnadsverksamhet

Sömnadsverksamhet

Linköping

Kärna och Linköpingsortens rödakorskrets syr och stickar till försäljning.

Åkerbokretsen har handarbetsgrupp som träffas i Linghems servicehus varje onsdag kl. 9.45-12.00.