Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor

Norrköpings stads rödakorskrets

Norrköpings stads rödakorskrets bildades 1914 och fick på grund av första världskrigets utbrott samma år omedelbart stora arbetsuppgifter. Kretsen växte starkt under c:a 60 år och har utvecklats till den sociala verksamhet som den utgör idag; en inriktning som gäller alla rödakorsföreningar i Sverige. Det är den nationella föreningen som beslutar om verksamhetsmålen och som sedan lokalföreningarna, kretsarna, har att planera sin verksamhet efter. Eftersom behov ser olika ut i landet är inte kretsarnas arbete identiskt lika överallt, men inriktningen är densamma.

Kretsens verksamheter samordnas i kontoret på Hantverkaregatan 77 i Norrköping.

Kretsen förvaltar två stiftelser, ur vilka ekonomiska bidrag kan beviljas efter prövning:
- stiftelsen Konvalescenthemsfonden, vars ändamål är att stödja handikappade och sjuka som bor inom kretsens område.
- stiftelsen Nils Karlssons fond, vars ändamål är att hjälpa behövande i katastrofområden.
Ansökan om bidrag skickas till: Stiftelsen [namnet], c/o Norrköpings stads rödakorskrets, Hantverkaregatan 77, 602 29  Norrköping.
Stiftelsernas styrelse handlägger ansökningar en gång per kvartal; i mars, juni, september och december.

Kontakt
E-post: norrkopingskretsen@telia.com
Tel: 011-12 04 00, telefonsvarare när kontoret är obemannat.
SMS: 0702123510.

Kolmårdens rödakorskrets

Kolmårdskretsen startade 15 januari 1950 och omfattar Kolmården, Krokek och Kvarsebo. Det nuvarande medlemsantalet är ca. 260 st varav många är aktiva inom kretsen.

Under åren har kretsen aktivt arbetat med insamlingar, sykretsar, ledsagarservice, lotterier, vuxna i skolan, utbildningar av Första hjälpen och Medmänskligt bemötande m. m.
Mötesplatsen Kupan startades år 2000 och är en viktig del av verksamheten. Den håller öppet lördagar kl.10-13.
Fler medhjälpare behövs i Kupan. Kontakta Agneta Larsson tel. 070-544 87 81 eller Mona Palmqvist tel 073-362 52 18.

Styrelsen består av:

Ordförande: Christina Folkeson
Vice ordförande: vakant
Sekreterare: Inger Karlsson
Vice sekreterare: Annelie Jansson tel. 073-403 72 37
Kassör: Iréne Fröjdh
Vice kassör: Inger Negendanck
Akutinsamlingar: Agneta Larsson tel. 070-544 87 81
                           Inger Negendanck tel 076-107 94 05
Lotteriföreståndare:  Iréne Fröjdh tel. 073-150 90 41
Övrig ledamot:  Silvy Bohlin

Kontaktpersoner Kupan:
Mona Palmqvist tel. 073-362 52 18
Agneta Larsson

Kontaktpersoner för Sy & Stick:
Kerstin Sandström tel 076-823 38 51
Margareta Mattsson Minsér tel. 070-543 37 23

Medföljarservice: Kerstin Sandström tel. 011-39 23 63, Solveig Woss tel. 011-39 26 26
Besökstjänst: Pia Clashammar Blom tel. 072-363 32 02, Kerstin Sandström tel. 011-39 23 63
Vuxna i skolan: Christina Folkesson tel. 011-39 18 29, Inger Karlsson tel. 011-39 22 30