KOM-grupp

Våra verksamheter

Norrköpingsbygdens rödakorskrets är en del av Svenska Röda Korset och har verksamhet på olika håll i Norrköpings kommun. Det är många som är engagerade men vi behöver bli fler för att leva upp till visionen för Svenska Röda Korset som är ”Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld”. Det innebär att vara en humanitär kraft som stärker människor och samhällen och som agerar snabbt vid kris lokalt, nationellt eller internationellt. Det är detta som ligger till grund för vad vi gör inom Norrköpingsbygdens rödakorskrets. Vi finns runt om i kommunen; i Kolmården, på Vikbolandet, i Kimstad-Skärblacka och i centrala Norrköping. Just det faktum att vår verksamhet finns runt om i kommunen gör att vi kan vara den humanitära kraften, utifrån behoven på orten och ibland i samverkan med andra aktörer.

Humanitet är en av grundprinciperna som Röda Korsets verksamhet vilar och  bygger på genom möten mellan människor. För att verksamheterna i Norrköpingsbygdens rödakorskrets ska fortsätta utvecklas behövs fler frivilliga som bidrar med sitt engagemang och sin tid. I centrala Norrköping behöver vi förstärka gruppen Rödakorsvärdar på Vrinnevisjukhuset, som hjälper besökare till rätta. I centrala Norrköping finns också frivilliga från kretsen som besöker personer på häktet i Norrköping, för att ge mänsklig kontakt under häktningstiden och verksamhet med språkcafé/läxhjälp. De lokala rödakorsgrupperna i Kolmården Kimstad/Skärblacka och på Vikbolandet stöttar på olika sätt de humanitära behov som finns på orten. Det finns lokala mötesplatser och besöksverksamhet, som styrs av vilka kontaktbehov som finns. De lokala rödakorsgrupperna har kontakter med äldreboenden och särskilda boenden, där stödet kan se ut på olika sätt. Genom olika aktiviteter, som second hand-butiken i Krokek*, hantverksgrupper och lotterier, sker insamlingar till Röda Korsets hjälpverksamhet, för att användas där behoven är som störst. Ibland arbetar kretsens frivilliga tillsammans med andra aktörer i samhället.

Ta kontakta med din lokal rödakorsgrupp för att bidra.


Kimstad-Skärblacka rödakorsgrupp : blackabagarn@live.se
Kolmårdens rödakorsgrupp: christina.folkeson@gmail.com
Vikbolandets rödakorsgrupp leenawarnehult@gmail.com

Kretsens Första hjälpen-grupp tar uppdrag av olika aktörer i samhället. Det kan handla om sport- eller musikevenemang men också akuta situationer, där de frivilliga kan vara ett medmänskligt stöd för drabbade. Frivilliga i Första hjälpen-gruppen behöver genomgå utbildningar. Svenska Röda Korset är en del av totalförsvaret och ska informera om Röda Korsets roll vid kris och krig och det är en uppgift som kretsen också arbetar med.

-Norrköpingsbygdens rödakorskrets second hand-butik, Kupan, finns i Krokek och har öppet onsdagar kl. 14-18 och lördagar kl.10-13.  Butiken tar emot kläder, hemtextil, böcker och mycket annat som sedan säljs och behållningen går till lokala insatser och till Röda Korsets insamlingsverksamhet.