Nödläge i Libyen och Marocko

Ge en gåva till vårt katastrofarbete världen över >

Norrköpingsbygdens rödakorskrets

Norrköpings stads rödakorskrets bildades 1914 och fick på grund av första världskrigets utbrott samma år omedelbart stora arbetsuppgifter. Kretsen växte starkt under c:a 60 år och har utvecklats till den sociala verksamhet som den utgör idag; en inriktning som gäller alla rödakorsföreningar i Sverige. Det är den nationella föreningen som beslutar om verksamhetsmålen och som sedan lokalföreningarna, kretsarna, har att planera sin verksamhet efter. Eftersom behov ser olika ut i landet är inte kretsarnas arbete identiskt lika överallt, men inriktningen är densamma.

Nu (november 2022) har de tidigare fyra rödakorskresarna i Norrköpings kommun gått samman och bildat Norrköpingsbygdens rödakorskrets
Kretsen har ett administrativt kontor 
på Hantverkaregatan 77 i Norrköping och verksamhetslokaler i Östra Husby och Krokek, där också en second hand-butik finns.

Kretsen förvaltar två stiftelser, ur vilka ekonomiska bidrag kan beviljas efter prövning:
- stiftelsen Konvalescenthemsfonden, vars ändamål är att stödja handikappade och sjuka som bor inom kretsens område.
- stiftelsen Nils Karlssons fond, vars ändamål är att hjälpa behövande i katastrofområden.
Ansökan om bidrag skickas till: Stiftelsen [namnet], c/o Norrköpingsbygdens rödakorskrets, Hantverkaregatan 77, 602 29  Norrköping.
Stiftelsernas styrelse handlägger ansökningar en gång per kvartal; i mars, juni, september och december.

Kontakt
E-post: norrkopingskretsen@telia.com
Tel: 011-12 04 00, telefonsvarare när kontoret är obemannat.
SMS: 0702123510.

Kolmårdens rödakorsgrupp

Kolmårdskretsen startade 15 januari 1950 och omfattar Kolmården, Krokek och Kvarsebo. Sedan 14 november 2022 är kretsen nedlagd som egen juridisk person och ombildad till Kolmårdens rödakorsgrupp, som är en del av Norrköpingsbygdens rödakorskrets. Det nuvarande medlemsantalet är ca. 260 st varav många är aktiva inom gruppen.

Under åren har kretsen aktivt arbetat med insamlingar, sykretsar, ledsagarservice, lotterier, vuxna i skolan, utbildningar av Första hjälpen och Medmänskligt bemötande m. m. Detta arbete fortsätter i rödakorsgruppen.
Mötesplatsen Kupan startades år 2000 och är en viktig del av verksamheten. Den håller öppet onsdagar kl. 14-18 och lördagar kl.10-13.
Fler medhjälpare behövs i Kupan. Kontakta Agneta Larsson tel. 070-544 87 81 eller Mona Palmqvist tel 073-362 52 18.

Kontaktpersoner Kupan:
Mona Palmqvist tel. 073-362 52 18
Agneta Larsson

Kontaktpersoner för Sy & Stick:
Kerstin Sandström tel 076-823 38 51
Margareta Mattsson Minsér tel. 070-543 37 23

Medföljarservice: Kerstin Sandström tel. 011-39 23 63, Solveig Woss tel. 011-39 26 26
Besökstjänst: Pia Clashammar Blom tel. 072-363 32 02, Kerstin Sandström tel. 011-39 23 63
Vuxna i skolan: Christina Folkesson tel. 011-39 18 29, Inger Karlsson tel. 011-39 22 30