Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Asylsökande möter varandra och redan etablerade svenska. Det handlar om att våga mötas, känna delaktighet och att skapa kontakter.

Röda Korset i Norrköpings kommun

Röda Korset Norrköping
Varje dag jobbar våra volontärer med att hjälp ska nå fram till människor i utsatthet. Det här är vår arena, det är det här vi kan. Här är vår värld.

Fyra kretsar planerar att bli en

De fyra rödakorskretsarna i Norrköpings kommun – Norrköpings stads rödakorskrets, Kolmårdens rödakorskrets, Kimstad-Skärblacka rödakorskrets och Vikbolandets rödakorskrets har påbörjat diskussionerna om att gå samman till en rödakorskrets. Det sker som en följd av ett beslut vid Röda Korsets riksstämma i maj 2019. Riksstämman fattade då beslut om den strategiska inriktningen för verksamheten 2020-2023, som bland annat innebär att kretssammangående till en krets per kommun ska vara genomförd med sikte på den 1 januari 2023.

Arbetet med nulägesbeskrivning och diskussioner om vad en gemensam kommunkrets innebär har pågått sedan 2019, både i de olika kretsarna och gemensamt. Engagerade medlemmar i de fyra kretsarna träffades i juni 2021 för att diskutera vad en gemensam kommunkrets kan innebära. Det finns en gemensam syn på vikten av att dagens verksamheter finns kvar och kan utvecklas vidare. Det kan ske inom ramen för lokala rödakorsgrupper som ansvarar för verksamheten på de olika orterna i kommunen.

En arbetsgrupp, med deltagare från alla kretsar, förbereder samgåendet. I höst ska kretsarnas styrelser ta ställning till förslaget och vid kretsstämmorna i februari 2022 får medlemmarna ta slutligt beslut.

Ta kontakt med din lokala rödakorskrets om du vill vara med och påverka det fortsatta arbetet!