Asylsökande möter varandra och redan etablerade svenska. Det handlar om att våga mötas, känna delaktighet och att skapa kontakter.

Röda Korset i Norrköpings kommun

Röda Korset Norrköping
Varje dag jobbar våra volontärer med att hjälp ska nå fram till människor i utsatthet. Det här är vår arena, det är det här vi kan. Här är vår värld.
Läs mer om Röda Korset i Norrköping kommun

Norrköpingsbygdens rödakorskrets

Fyra rödakorskretsar i Norrköpings kommun har blivit en gemensam krets under ledning av Karin Jonsson

Norrköpingsbygdens rödakorskrets är namnet på kommunkretsen som bildades den 14 november med tidigare kommunalrådet Karin Jonsson som ordförande. De nu nedlagda kretsarna i Kolmården, Kimstad-Skärblacka samt Vikbolandet kommer att fortsätta med sina verksamheter i rödakorsgrupper, som blir stommen i den nya gemensamma kommunkretsen, tillsammans med den tidigare verksamheten i Norrköpings stads rödakorskrets.

Som ordförande blir det Karin Jonsson som håller i taktpinnen för att utveckla den gemensamma kommunkretsen. Till att börja med kommer hon att besöka rödakorsgrupperna för att få en bild av det arbete som utförs där, vilket är verksamheter som kommunkretsen kommer att bygga vidare på.

Karin Jonsson har en bred kunskap om Norrköpings kommun med sina 40 år i kommunpolitiken och ”kan” kommunen. Hon är uppvuxen i Skärkind och bor på Vikbolandet.

 Tydlig profil

Inför samgåendet har de fyra kretsarna diskuterat hur kommunkretsen kan bidra till att Röda Korset får en tydligare profil i hela kommunen. Kretsen vill etablera kontakter med andra aktörer i lokalsamhället. och svara upp mot de humanitära behov som finns. "Det kan handla om att utveckla den sociala verksamheten, som exempelvis ledsagning och besöksgrupper, som avtog under pandemin", säger Lisbet Paulsson som nu är kontaktperson i Vikbolandets rödakorsgrupp. 

”Kris och beredskap är ett mycket viktigt och prioriterat område, som blir lättare att ta itu med när vi är samlade i en enda krets”, hoppas Lisbet Paulsson.

Norrköpingsbygdens rödakorskrets har en second hand-butik i Krokek som har öppet onsdagar och lördagar. 
”Vår verksamhet i second hand-butiken är navet i rödakorsgruppen, som vi hoppas ska utvecklas när den nu ingår i kommunkretsen” säger Christina Folkeson, ordförande i f.d. Kolmårdens rödakorskrets. Butiken tar emot kläder, hemtextil, böcker och mycket annat som sedan säljs och behållningen går till Röda Korsets insamlingsverksamhet.

Rödakorsgruppens lokal i Krokek, liksom den i Östra Husby, är viktiga träffpunkter för alla frivilliga. Lokalen i Östra Husby är navet på Vikbolandet, där frivilliga är engagerade i hantverk, insamlings- och lotteriverksamhet. Rödakorsgruppen i Kimstad-Skärblacka har ingen egen lokal. De genomför aktiviteter för att samla in pengar för lokala ändamål och för Röda Korsets centrala insamlingsverksamhet. I centrala Norrköping deltar frivilliga bland annat i Första hjälpen-gruppen, som rödakorsvärdar på Vrinnevisjukhuset och som häktesbesökare.

 

 

Bli volontär i Norrköping

Ett par timmar av din tid kan göra stor skillnad för andra. Och för dig. Här ser du alla lediga volontäruppdrag i Norrköping. Kontakta oss om du inte hittar något uppdrag, så berättar vi mer om våra verksamheter och vilka möjligheter det finns att engagera sig. Välkommen att höra av dig!

Visar 1 uppdrag av 1