Asylsökande möter varandra och redan etablerade svenska. Det handlar om att våga mötas, känna delaktighet och att skapa kontakter.

Röda Korset i Norrköpings kommun

Röda Korset Norrköping
Varje dag jobbar våra volontärer med att hjälp ska nå fram till människor i utsatthet. Det här är vår arena, det är det här vi kan. Här är vår värld.
Läs mer om Röda Korset i Norrköping kommun

Norrköpingsbygdens rödakorskrets

Första ordinarie stämman med Norrköpingsbygdens rödakorskrets
Norrköpingsbygdens rödakorskrets hade sin första ordinarie kretsstämma den 28 februari i Östra Husby. 27 medlemmar hade mött upp vid detta historiska möte då de tidigare fyra kretsarna samlats i en kommunkrets. De nu nedlagda kretsarna i Kolmården, Kimstad-Skärblacka samt Vikbolandet kommer att fortsätta med sina verksamheter i rödakorsgrupper, som blir stommen i den nya gemensamma kommunkretsen, tillsammans med den tidigare verksamheten i Norrköpings stads rödakorskrets. Ordförande Karin Jonsson och övriga i styrelsen för Norrköpingsbygdens rödakorskrets var valda sedan tidigare, vid en extra stämma i november 2022.

 Vid stämman i Östra Husby fick Ulla Petersson Imnell Röda Korsets förtjänstmärke av ordförande Karin Jonsson för sitt arbete med att samordna bildandet av kommunkretsen.

Röda Korsets Afrikachef, Gisela Holmén Yngrot deltog vid stämman och berättade om Röda Korsets verksamhet i Afrika. Särskilt allvarlig är situationen på Afrikas Horn där hungersnöden är stor efter tre säsonger av torka och 14 miljoner människor behöver akut hjälp med mat. Hon betonade det starka sambandet mellan insamlingsarbetet som görs i kretsarna och de insatser Röda Korset gör i världen.

Tydlig profil.
Inför samgåendet har de fyra kretsarna diskuterat hur kommunkretsen kan bidra till att Röda Korset får en tydligare profil i hela kommunen. Kretsen vill etablera kontakter med andra aktörer i lokalsamhället. och svara upp mot de humanitära behov som finns. "Det kan handla om att utveckla den sociala verksamheten, som exempelvis ledsagning och besöksgrupper, som avtog under pandemin", säger Lisbet Paulsson, en av styrelseledamöterna från Vikbolandets rödakorsgrupp. 

”Kris och beredskap är ett mycket viktigt och prioriterat område, som blir lättare att ta itu med när vi är samlade i en enda krets”, hoppas Lisbet Paulsson.

Norrköpingsbygdens rödakorskrets har en second hand-butik i Krokek som har öppet onsdagar och lördagar. 
”Vår verksamhet i second hand-butiken är navet i rödakorsgruppen, som vi hoppas ska utvecklas när den nu ingår i kommunkretsen” säger Christina Folkeson, som är en av representanterna i styrelsen från Kolmårdens rödakorsgrupp. Butiken tar emot kläder, hemtextil, böcker och mycket annat som sedan säljs och behållningen går till Röda Korsets insamlingsverksamhet.

Rödakorsgruppens lokal i Krokek, liksom den i Östra Husby, är viktiga träffpunkter för alla frivilliga. Lokalen i Östra Husby är navet på Vikbolandet, där frivilliga är engagerade i hantverk, insamlings- och lotteriverksamhet. Rödakorsgruppen i Kimstad-Skärblacka har ingen egen lokal. De genomför aktiviteter för att samla in pengar för lokala ändamål och för Röda Korsets centrala insamlingsverksamhet. I centrala Norrköping deltar frivilliga bland annat i Första hjälpen-gruppen, som rödakorsvärdar på Vrinnevisjukhuset och som häktesbesökare.

 

 

Bli volontär i Norrköping

Ett par timmar av din tid kan göra stor skillnad för andra. Och för dig. Här ser du alla lediga volontäruppdrag i Norrköping. Kontakta oss om du inte hittar något uppdrag, så berättar vi mer om våra verksamheter och vilka möjligheter det finns att engagera sig. Välkommen att höra av dig!

Visar 3 uppdrag av 3