Folkrättsinformation

Vi sprider kunskap om humanitär rätt.

Folkrättsinformation

Folkrättsverksamhet

Kretsen samarbetar med närliggande kretsar i en grupp kring folkrättsfrågor inom Region Göta.

Syftet är att sprida kunskap i samhället om krigets lagar och den humanitära rätten. Främsta målgrupperna är lärare och skolelever. Till stöd för verksamheten används både egenproducerat och centralt producerat informationsmaterial. Folkrättsinformatörerna ingår i ett nationellt nätverk.

Kontakta verksamheten

Ulla Petersson-Imnell

Telefon: