Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Insamling

Nöden har många ansikten. Mänskligt lidande finns både långt borta och alldeles i din egen närhet. Röda Korsets uppgift är att förhindra och lindra lidande; var det än uppstår, vem som än drabbas. Det är tack vare bidrag från dig och andra som det är möjligt. Därför tillhör bössinsamlingarna en av Röda Korsets grundläggande uppgifter. Bössor finns utplacerade vid många affärers kassor och vid vissa helger står våra medarbetare även med bössor på olika offentliga platser.

Kontakta verksamheten

Torsten Andersson

Telefon: