Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Vid Vrinnevisjukhusets entré arbetar så gott som dagligen en eller två rödakorsvärdar som kan visa vägen till de olika enheterna.

Uppgiften är att ge en hjälpande hand, att beställa transport, att följa med till mottagningen eller att prata en stund. Efter besöket kan värden hjälpa till att t.ex. kontakta en anhörig eller färdtjänst.

Kontakta verksamheten

Karin Jonsson

Telefon: