Om oss

Vår historia i Ödeshög

Före kommunsammanslagningen 1971 låg Ödeshög och Trehörna i olika kommuner och därför bildades två kretsar av Röda korset, Ödeshögskretsen 1916 och Trehörnakretsen 1946. 

Ödeshögskretsen av Svenska Röda Korset bildades den 13 mars 1916 efter anmodan av distriktsstyrelsen. Tanken att bilda en krets uppstod på en sjukvårdskurs, som leddes av fru Maria Ax-Johansson, utbildad rödakorssyster. Stiftare och förste ordförande var fru Emma Ingvarsson, Alvastra. Det var då den andra kretsen inom Lysings härad och den 5:e i distriktet. Till sammanträdet hade infunnit sig doktor M Bergholtz, Kassör Emil Björkman, fru Sigrid Hultberg, Karlsfors, fröken Eda Pettersson, Serland och fru Rakel Gerholm, Ödeshög. På grund av det ringa antalet deltagare i mötet beslöt man att personligen kalla fler människor.

Fru Emma Ingvarsson efterträddes som ordförande 1919 av Emil Björkman, som satt till 1925. Styrelsen bestod förutom av ordföranden Emma Ingvarsson av doktor M Bergholtz, vice ordförande fru Rakel Gerholm, sekreterare, fru Maria Andersson, Orrnäs, Kassör, fru Sigrid Hultberg, Karlsfors, fröken Eda Pettersson, Serlan, och suppleanter Kassör Emil Björkman, fru Marianne Grinndal, fru Tora Pharmansson, Tegneby, fru Viktoria Pharmansson, fröken Lydia Larsson och fru Klara Hedin.

Årsavgiften blev 2:-kr och varje styrelsemedlem fick upptryckta kort för att värva medlemmar. 178 medlemmar noterades det första året och rödakorsförrådet installerades i Ödeshög tingshus, 3:e våningen. Under brinnande världskrig gällde det att skaffa pengar och inköpa material. Man ordnade friluftsfester på Omberg och i Klockargården t ex och lotterier och basarer. Från början var det viktigt att anskaffa sjukvårdsartiklar i förbandslådor.

Senare har föreningen arbetat med att ordna sjuktransport med droskbil, fosterbarnshjälp, flyktinghjälp, terapiverksamhet och fotvård för äldre, startande av tandvård för skolbarn, start av skolbespisning, väntjänstverksamhet mm.

Trehörnakretsen bildades 1946 i den gamla Trehörna socken och lades ned 2021. Innan den lades ner hade kretsen 42 medlemmar bland ca 325 innevånare. Kretsen bedrev i huvudsak bössinsamlingar och lokala aktiviteter inom sitt område. Ett mycket populärt arrangemang som ordnades i mer är 58 år var Luciafirandet i Trehörna kyrka, med påföljande auktion i skolan. Kretsens sista ordförande var Aisy Andersson.

Ödeshögskretsen hade 91 medlemmar år 2020.  Basen i vår verksamhet är idag second-handförsäljning och café i vår mötesplats Kupan. Därutöver ordnas insamlingar, läxhjälp mm vid behov. Medlemmar av Rödakorskretsen ingår också som frivilliga i kommunens krisberedskapsorganisation.