Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.

Träna svenska

Träna svenska

Under en längre tid har vi haft språkträning för immigranter. Tidigare ensamkommande ungdomar, men idag handlar det om familjer som behöver extra språkstöd.

Har Du ett intresse av att hjälpa till med denna verksamhet, är det bra om Du kontaktar oss via soderkoping@redcross.se.