Stina och Margit

Röda Korset i Åstorps kommun

Röda Korset Åstorp
Varje dag jobbar våra volontärer med att hjälp ska nå fram till människor i utsatthet. Det här är vår arena, det är det här vi kan. Här är vår värld.

Välkommen till Röda Korset

Vi har för närvarande ingen verksamhet i Åstorp kommun men kontakta oss gärna på plats i någon av grannkommunerna:

Klippan
Helsingborg

Du behövs!

Vi arbetar aktivt med olika verksamheter för att stötta samhället på bästa sätt utifrån de lokala behov som finns, exempelvis inom områdena social delaktighet, hälsa, efterforskning och familjeåterförening, skydd, vård, krishantering och beredskap. Är du intresserad av att starta verksamhet i Åstorp är du välkommen att kontakta oss.

Bli volontär

Ett par timmar av din tid kan göra stor skillnad för andra. Och för dig. Här ser du alla lediga uppdrag nära dig. Kontakta oss om du inte hittar något uppdrag, så berättar vi mer om våra verksamheter och vilka möjligheter det finns att engagera sig. Välkommen att höra av dig!

Visar 10 uppdrag av 31

Besöksverksamhet - Häkte

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att besöka häktade bidrar du till att stärka skyddet för deras rättigheter. Du ger, genom samtal, medmänskligt stöd för att stärka psykisk hälsa och bidra till et...
Plats: Helsingborg
Verksamhet: Stöd till häktade

Rödakorsvärdar i sjukvården

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som Rödakorsvärd i sjukvården erbjuder du stöd till patienter och besökare på olika platser inom hälso- och sjukvården, exempelvis i sjukhusens entréer, på akutmottagni...
Plats: Helsingborg
Verksamhet: Rödakorsvärdar i sjukvården

Ordförande i kretsstyrelsen

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. I Sverige är många tusen frivilliga knutna till flera hundra kretsar (lokalföreningar) i hela landet. Verksamheterna skiftar från ort till ort, men gemensamt för alla s...
Plats: Höganäs
Verksamhet: Styrelseuppdrag

Frivillig på Second hand

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig  butiksmedarbetare  inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle  både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Ö...
Plats: Helsingborg
Verksamhet: Butik och café

Frivilligledare Cykling utan ålder Röda Korset Helsingborgskretsen

Du behövs!  Som frivilligledare leder du de frivilliga i verksamheten och säkerställer, tillsammans med andra ansvariga i gruppen, att verksamheten fungerar vad gäller utbildning, kontakter med äldreboenden, trygghetsboenden och de som vill ut på ...
Plats: Helsingborg
Verksamhet: Frivilligledare

Allt-i-allo

Du behövs!  Frivilligt engagemang u tgör  själva  grunden för Röda Korsets arbete. Som medarbetare i Fixargruppen är du behälplig i dagliga göromål. Det kan handla om att hämta gåvor, byta lysrör, bära säckar eller kontrollera el-artiklar. Ingen d...
Plats: Helsingborg
Verksamhet: Övrigt/Annat

Träffpunkt Familj behöver dig! Skapa fina stunder för barnfamiljer som frivillig.

  Var med och driv Träffpunkt Familj i Röda Korsets Hus i Malmö, ditt engagemang möjliggör för barnfamiljer att finna en trygg plats i huset - en ovärderlig insats!   Varje lördag, dagtid, ordnas Träffpunkt Familj i Röda Korsets hus i Malmö. Till...
Plats: Malmö
Verksamhet: Övrigt/Annat

Bli verksamhetsledare för Röda Korsets Ungdomsförbunds Läxhjälp i Malmö!

Du behövs! Volontärer är grunden i vår organisation. Som volontär hos oss är du del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Det är ett av världens största humanitära nätverk. Vi är en organisation där medlemmar bestämmer. Vi har...
Plats: Malmö
Verksamhet: Läxhjälp

Frivilliga sökes till gruppen Flyktfåglarna

Du behövs!  Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade driver stödverksamheter för barn som har föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi söker nu frivilliga till vår...
Plats: Malmö
Verksamhet: RKC- Behandlingscenter för krigsskadade och torterade

RKUF Malmö söker frivilliga till läxhjälpen

Detta är ett ideellt uppdrag inom ramen för Röda Korsets Ungdomsförbund Alla barn och unga ska ha samma möjligheter att klara sin skolgång. Genom Röda Korsets Ungdomsförbunds läxhjälp får barn och unga inte bara hjälp med sina läxor, utan de blir...
Plats: Malmö
Verksamhet: Läxhjälp