Den 8 maj firar vi Röda Korsets Dag!

Publicerad av: Britt-Marie Ruhr, den 4 maj 2021.

Den 8 maj år 1828 föddes Henry Dunant, som 35 år senare grundade Röda korset. 1901 tilldelades han Nobels fredspris.

Denna dag uppmärksammar Röda Korset alla frivillliga som ger av sin tid för att i Röda Korsets anda göra världen bättre. Ert engagemang är betydelsefullt och  många gånger helt avgörande för enskilda människors liv och välbefinnande. Stort tack!

Kupan i Hässleholm har en utställning med äldre Röda Korsmateriel. Vi har även en informationsbroschyr för de kunder som är intresserade.

Sösdala Rödakorsgrupp firade Röda Kors-dagen den 15 maj med brödförsäljning på Torget i Sösdala. Mer om detta finns att läsa på egen nyhetssida.

Fler aktiviteter kommer senare under året.

 

Henry Dunant på äldre dagar