Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Om våra kretsar och grupper

I Hässleholms kommun finns 3 rödakorskretsar och två rödakorsgrupper med olika aktiviteter och inriktning.

Här nedan kan du läsa mer om oss.
Kretsarna/grupperna visas i ordningen Farstorp - Hästveda - Sösdala - Vittsjö - Hässleholm

 

FARSTORP

Antal medlemmar 2020: 44

Styrelse

Ordförande: Agneta Dahl
Sekreterare Kerstin Nilsson
vice sekreterare Karin Svensson
Kassör Inga Petersson
Ledamöter: Kerstin Tillström, Bodil Thulin
Frivilliga : Ann-Kristin Karlsson och Maj-Britt Truedsson

Aktiviteter

 • Vårauktion och lotteri
 • Vårfest och höstutfärd för 65+ ( tillsammans med kyrkliga arbetsföreningen)
 • Smyckar kyrkan inför Tacksägelsen samt bjuder på kaffe i församlingshemmet
 • Delar varje år ut blommor till ensamma över 80 år till advent. På grund av pandemin
  har vi tyvärr fått ställa in utdelningen i år.

 

HÄSTVEDA

Enligt Riksstämmobeslut 2019 ska det endast finnas en krets i varje kommun. 

Kretsen i Hästveda har avslutats och ingår numera i Hässleholm, dit även medlemmarna har överförts. 

I Hästveda arbetar numera en Rödakorsgrupp som ska fortsätta det lokala arbetet som alltid har gjorts så förtjänstfullt.

Denna grupp leds av: Ingrid Nyman
Övriga medlemmar är Eva Claesson, Karin Emanuelsdotter, Lena Wikström, Inger Bodelsson och Anders Preutz.

Ansvarig Kupan-café: Lena Wikström
Ansvarig Kultur-café: Ingrid Nyman

Aktiviteter

 • Vi bedriver Kupan-café två eftermiddagar i veckan året runt. Denna verksamhet vänder sig framförallt till äldre personer för en stunds social samkväm för att motverka isolering och ensamhet.
 • Vi bedriver Kultur-café en gång i veckan. Denna verksamhet vänder sig till alla ålderskategorier. Målet är att skapa nya kontakter, bryta isolering och motverka främlingsfientlighet.
 • Vi deltar på Hästveda Marknad med våffelförsäljning.
 • Vi sponsrar Solgården och Hemtjänsten med mat och underhållning vid festliga tillfällen.
 • Vi har kursverksamhet tillsammans med övriga rödakorskretsar i kommunen i Första Hjälpen.
 • Vi vill gärna rikta ett stort tack till alla medarbetare och sponsorer som ställer upp och möjliggjör kretsens bidrag till ett gott hjälparbete inom Röda Korset.

 

SÖSDALA

Enligt Riksstämmobeslut 2019 ska det endast finnas en krets i varje kommun. 

Kretsen i Sösdala har avslutats och ingår numera i Hässleholm dit även medlemmarna har överförts.

I Sösdala arbetar numera en Rödakorsgrupp som ska fortsätta det lokala arbetet som har gjorts så förtjänstfullt i Sösdala under 80 år.  

Denna grupp leds av Eira Tronäss, mail: eira.tronass@telia.com
Övriga medlemmar är Ann-Christin Johansson, Sonja Lundholm, Elsie Wärnefjord och Karin Abrahamsson.

Aktiviteter

 • Vi medverkar i Väntjänsten i Sösdala . Varje år på våren har vi underhållning för våra äldre på Björkhaga i år blir det 8 maj.
 • Vi har "Brödlotteri" på Sösdaladagen och lotterier i samband med Julskyltningen.
 • Vi deltager i Flaggparaderna på Nationaldagen och Sösdaladagen
 • I samband med Skördevesper inbjuder Röda Korset till samkväm. 
 • vi samlar in pengar till Världens barn
 • Sist men inte minst har vi vår stora Julauktion som hade premiär 1941. 

Vid Skördevespern i Norra Mellby kyrka den 8 oktober stod Sösdala
rödakorsgrupp för kaffeserveringen i den vackert pyntade kyrkan.
Trots ett kraftigt begränsat besökarantal på grund av Covid-19 samlades
närmare 1000 kronor in under kvällen. Tillsammans med de drygt 3700 kronor
som kom in vid bössinsamlingen veckan innan, lämnade sösdalaborna ett rejält
bidrag till Världens Barn. Även kyrkans kollekt gick denna kväll till samma
ändamål.

Sösdalagruppen är nu i full färd med att sälja lotter på Duxsängen.
Då det på grund av pandemin inte blir någon Julauktion i år, kommer dragningen
i sänglotteriet att ske vid godsmagasinet kl 13.00 den 5 december.

VITTSJÖ

Antal medlemmar 2020: 92

Styrelse

Ordförande: Inga Nilsson
Vice ordförande: Madeleine Lindström
Sekreterare: Birgitta Mattsson
Vice sekreterare: Lena Brauer
Kassör: Marita Gutrad
Övriga Ledamöter: Gurli Kjerstensson, Inger Mattsson, Lena Sjögaard

Aktiviteter

 • Utdelning av påskblommor till äldre hemmaboende, till boende på vårdhem och äldreboende
 • Besöksverksamhet
 • Utfärd med boende på Skansenhemmet
 • Försäljning av rödakorsprodukter
 • Lotterier
 • Deltagande i nationaldagsfirandet med Röda Korsets fana
 • Insamling till Världens barn
 • Barnolycksfallskurser

På grund av pandemin har vi tvingats stänga vår Kupan-butik i väntan på att läget ska ändras till det bättre. Vi återkommer med besked när vi känner att det är säkert att ha öppet igen.

Ett stort tack till alla som genom ideellt arbete, medlemskap, gåvor eller på annat sätt stöder kretsens arbete!

HÄSSLEHOLM

Antal medlemmar: 440
Antal volontärer: 150
Antal följare på Facebook: 1100

Styrelsen:
Ordförande: Ulf Råvik
mail: ulf.ravik@gmail.com   tel :072 323 09 55.

V ordförande: Uno Nilsson 
mail: unonilsson50@gmail.com

Sekreterare: Britt-Marie Ruhr   
mail:britt-marie.ruhr@telia.com

Kassör: Olof Jönsson     
mail:olof.jonsson@hotmail.com

Koordinator för frivilliggrupperna: Sara Lindborg   
mail: llllsipiri@hotmail.com

Vår Second Hand-butik & café på Östergatan 17 är navet i vår organisation och en av förutsättningarna för att kunna bedriva flertalet av våra andra verksamheter.
Second Hand-butiken drivs helt ideellt av frivilliga krafter.

Verksamheter/frivilliggrupper

Vi är ca 150 frivilliga/volontärer som ger av vår tid och på olika sätt är engagerade i Second Hand-butiken och våra övriga verksamheter/frivilliggrupper.

Vissa av oss är engagerade nästan varje dag och vissa av oss någon timme i månaden och varje timme är lika värdefull. Varje verksamhet/frivilliggrupp leds av en frivilligledare. Vill du bli en av oss ? Skriv några rader om dig själv och skicka det till hassleholm@redcross.se så hör vi av oss. 
Du behövs!

Detta är våra verksamheter/frivilliggrupper. Tillsammans gav vi 2019 ca 15 000 timmar av vår tid.

 • Språkcafé Östergatan 17 Hässleholm 
 • Språkcafé Biblioteket Hässleholm
 • Språkcafé Biblioteket Tyringe
 • Språkcafé Mötesplats Ljungdala Hässleholm
 • Läxhjälp Ljungdalaskolan åk 3-6
 • Läxhjälp Biblioteket Hässleholm gymnasiet
 • Vävgrupp
 • Handarbetsgrupp
 • Möteplats Brobyggarna Tyringe
 • Besöksverksamhet 
 • Anhörigstöd ( studiecirklar)
 • Rödakorsvärdar på Hässleholms Sjukhus
 • Second Hand-butik med Café och Mötesplats
 • VIS - Vägen in i samhället - På väg tillsammans: utflykter för både gamla och nya svenskar.

P g a coronapandemin ligger de flesta verksamheter nere. Det är Second Hand-butiken, dock utan caféverksamhet, och vår Vävgrupp som är aktiva just nu. (hösten 2020) 

Insamlingar

Kretsen har under åren 2013 - 2019 totalt skänkt 5 400 000 kronor till välgörande ändamål.