Våra kretsar och grupper

Enligt Riksstämmobeslut 2019 ska det från och med 2023 endast finnas en krets i varje kommun.

I och med att Vittsjö har gått in i Hässleholmskretsen finns nu en kommunkrets med fem rödakorsgrupper med olika aktiviteter och inriktning. Under året har också en grupp medlemmar från Osbys nedlagda rödakorskrets flyttat över till vår krets.

Antal medlemmar vid slutet av 2022: 754
Antal volontärer: 153
Antal följare på Facebook: 1100

Här nedan kan du läsa mer om oss.
Grupperna visas i ordningen Farstorp - Hästveda - Sösdala - Vittsjö - Hässleholm

 

FARSTORP

I Farstorp arbetar en Rödakorsgrupp som ska fortsätta det lokala arbetet på samma sätt som
tidigare år.

Gruppledare är Inga Petersson och övriga medlemmar är Agneta Dahl, Karin Svensson, Kerstin Tillström, Bodil Thulin och 
Ann-Kristin Karlsson.

Aktiviteter

 • Höstaktivitet för 65+ i församlingen
 • Smyckning av kyrkan inför Tacksägelsegudstjänst  
 • Till advent, dela ut blommor till ensamma över 80 år i församlingen   

HÄSTVEDA

I Hästveda arbetar numera en Rödakorsgrupp som ska fortsätta det lokala arbetet på samma framgångsrika sätt som tidigare år.

Gruppledare är Ingrid Nyman, och övriga medlemmar är Lena Wikström, Eva Claëson, Karin Emanuelsdotter, Inger Bodelsson och Anders Preutz.

Ansvarig Kupan-café: Lena Wikström
Ansvarig Torsdags-café: Ingrid Nyman
Ansvarig Språk-café Ingrid Nyman

Aktiviteter

 • Kupan-café fredagseftermiddagar  kl 13-16 året runt. Denna verksamhet vänder sig framförallt till äldre personer för en stunds social samkväm för att motverka isolering och ensamhet.
 • Torsdags-café kl 18-19.30. Denna verksamhet vänder sig till alla ålderskategorier. Målet är att skapa nya kontakter, bryta isolering och motverka främlingsfientlighet.
 • Språk-café i samarbete med Folkuniversitetet måndagar kl 9.00-11.15.
 • Deltagande på Hästveda Marknad med våffelförsäljning.

 • Sponsring av Solgården och Hemtjänsten med mat och underhållning vid festliga tillfällen.

 • Kursverksamhet tillsammans med övriga rödakorskretsar i kommunen i Första Hjälpen.

Vi vill gärna rikta ett stort tack till alla medarbetare och sponsorer som ställer upp och möjliggör gruppens bidrag till ett gott hjälparbete inom Röda Korset.

SÖSDALA

I Sösdala arbetar numera en Rödakorsgrupp som ska fortsätta det lokala arbetet som alltid har gjorts så förtjänstfullt i Sösdala under 80 år.  

Denna grupp leds av : Eira Tronäss  mail: eira.tronass@telia.com
Övriga medlemmar är : Ann-Christin Johansson, Sonja Lundholm, Elsie Wärnefjord, Karin Abrahamsson och Göran Hedin (hedersmedlem).
Läxhjälpsansvarig: Karin Abrahamsson. Läxhjälpen är vilande under våren 2023.

Planerade aktiviteter 2023

 • Inför påsken planeras försäljning av det som hör påsken till, påskris, dörrkransar m m.
 • Vid  Sösdaladagen kommer gruppen att sälja bröd och kakor.
 • Väntjänsten är igång igen. Hit är man välkommen för en kaffepaus, en pratstund eller kanske en stunds handarbete. Andra tisdagen i månaden är det gudstjänst och kyrkan bjuder på kaffe. I juni avslutas terminen med en gemensam middag.  
 • På Mat- och Hantverksmässan i september deltar gruppen med brödförsäljning. 
 • I oktober är det skördevesper i Norra Mellby kyrka och efter gudstjänsten serverar gruppen kaffe i kyrkan. Detta samarbete med församlingen är en tradition som med ett kortare avbrott för pandemin pågått i över femtio år. 
 • Det blir som tidigare år ett stort lotteri under hösten.
 • Ett lotteri på jultema anordnas vid Sösdala julmarknad i december. Vid detta tillfälle blir det också dragning i höstlotteriet. 

   

   

VITTSJÖ

Kretsen i Vittsjö har nu gått in i Hässleholmskretsen, dit även Vittsjös medlemmar har överförts.

Antal medlemmar 2020: 92

Gruppledare: Marita Gutrad
Övriga medlemmar: Madeleine Lindström, Birgitta Mattsson, Lena Brauer, Gurli Kjerstensson, Inger Mattsson och Lena Sjögaard

Aktiviteter

 • Mötesplats & Second Hand Kupan
 • Utdelning av påskblommor till äldre hemmaboende, till boende på vårdhem och äldreboende
 • Besöksverksamhet
 • Utfärd med boende på Skansenhemmet
 • Försäljning av rödakorsprodukter
 • Lotterier
 • Deltagande i nationaldagsfirandet med Röda Korsets fana
 • Insamling till Världens barn
 • Barnolycksfallskurser

Ett stort tack till alla som genom ideellt arbete, medlemskap, gåvor eller på annat sätt stöder gruppens arbete!

HÄSSLEHOLM

Styrelsen
Ordförande: Ulf Råvik, mail: ulf.ravik@gmail.com,  tel :072 323 09 55.
V ordförande: Uno Nilsson, mail: unonilsson50@gmail.com
Sekreterare: Britt-Marie Ruhr, mail:britt-marie.ruhr@telia.com
Kassör: Rolf Evertsson
Koordinator för frivilliggrupperna: Ingrid Nyman, mail: ingrid_nyman@outlook.com
Rekryteringsansvarig Inga Petersson 
mail: inga.lur@telia.com

 

Vår Second Hand-butik på Östergatan 17 är navet i vår organisation och en av förutsättningarna för att kunna bedriva flertalet av våra andra verksamheter. Vår butik är alltid fylld med fina och fräscha kläder, skor, prylar, böcker, textilier och re-design.

Under våra öppettider (se ruta på förstasidan) kan du när som helst lämna in kläder och saker som är för bra för att kasta. Då gör du inte bara en god gärning utan även en miljöinsats.

Kretsen har under åren 2013 - 2019 totalt skänkt 5 400 000 kronor till välgörande ändamål

Nedan hittar du en kort version av vår historik.

En mer uttömmande version finns under fliken Föreningsinformation.