Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor

Våra kretsar och grupper

Enligt Riksstämmobeslut 2019 ska det från och med 2023 endast finnas en krets i varje kommun.

I Hässleholms kommun finns nu  två rödakorskretsar och tre rödakorsgrupper med olika aktiviteter och inriktning.

Här nedan kan du läsa mer om oss.
Kretsarna/grupperna visas i ordningen Farstorp - Hästveda - Sösdala - Vittsjö - Hässleholm

OBS! Våra aktiviteter kan påverkas eller begränsas av pandemin.

 

FARSTORP

Kretsen i Farstorp har avslutats och ingår numera i Hässleholm dit även medlemmarna har överförts.

I Farstorp arbetar en Rödakorsgrupp som ska fortsätta det lokala arbetet på samma framgångsrika sätt som
tidigare år.

Gruppledare är Inga Pettersson och övriga medlemmar är Agneta Dahl, Karin Svensson, Kerstin Tillström, Bodil Thulin, 
Ann-Kristin Karlsson och Maj-Britt Truedsson

Aktiviteter

 • Höstaktivitet för 65+ i församlingen
 • Smyckning av kyrkan inför Tacksägelsegudstjänst  
 • Till advent, dela ut blommor till ensamma över 80 år i församlingen   

HÄSTVEDA

Kretsen i Hästveda har avslutats och ingår numera i Hässleholm dit även medlemmarna har överförts.

I Hästveda arbetar numera en Rödakorsgrupp som ska fortsätta det lokala arbetet på samma framgångsrika sätt som
tidigare år.

Gruppledare är Ingrid Nyman, och övriga medlemmar är Lena Wikström, Eva Claëson, Karin Emanuelsdotter, Inger Bodelsson och Anders Preutz.

Ansvarig Kupan-café: Lena Wikström
Ansvarig Kultur-café: Ingrid Nyman

Aktiviteter

 • Kupan-café två eftermiddagar i veckan året runt. Denna verksamhet vänder sig framförallt till äldre personer för en stunds social samkväm för att motverka isolering och ensamhet.
 • Kultur-café en gång i veckan. Denna verksamhet vänder sig till alla ålderskategorier. Målet är att skapa nya kontakter, bryta isolering och motverka främlingsfientlighet.

 • Deltagande på Hästveda Marknad med våffelförsäljning.

 • Sponsring av Solgården och Hemtjänsten med mat och underhållning vid festliga tillfällen.

 • Kursverksamhet tillsammans med övriga rödakorskretsar i kommunen i Första Hjälpen.

Vi vill gärna rikta ett stort tack till alla medarbetare och sponsorer som ställer upp och möjliggör gruppens bidrag till ett gott hjälparbete inom Röda Korset.

SÖSDALA

Kretsen i Sösdala har avslutats och ingår numera i Hässleholm dit även medlemmarna har överförts.

I Sösdala arbetar numera en Rödakorsgrupp som ska fortsätta det lokala arbetet som alltid har gjorts så förtjänstfullt i Sösdala under 80 år.  

Denna grupp leds av : Eira Tronäss  mail: eira.tronass@telia.com
Övriga medlemmar är : Ann-Christin Johansson, Sonja Lundholm, Elsie Wärnefjord, Karin Abrahamsson, Lena Westerberg och Karin Ericsson.

Planerade aktiviteter hösten 2021

 • Läxhjälp ordnas i Sösdala från och med september.
 • Väntjänsten kör igång den 7 september. Hit är man välkommen för en kaffepaus, en pratstund eller kanske en stunds handarbete. Andra tisdagen i månaden är det gudstjänst och kyrkan bjuder på kaffe. 

 • På Sösdaladagen den 18 september deltar gruppen med ett lotteri. 

 • Den 7 oktober är det skördevesper i Norra Mellby kyrka och efter gudstjänsten serverar gruppen kaffe i kyrkan. Detta samarbete med församlingen är en tradition som med ett kortare avbrott pågått i över femtio år. 

 • Lotteriet med DUX-sängen säljs som vanligt under hösten. Även detta är en mångårig tradition. 

 • Julauktionen ställs tyvärr in även i år, men i stället ordnar man ett lotteri på jultema vid Sösdala julmarknad. Vid detta tillfälle blir det också dragning i sänglotteriet. 

   

   

VITTSJÖ

Antal medlemmar 2020: 92

Styrelse

Ordförande: Inga Nilsson
Vice ordförande: Madeleine Lindström
Sekreterare: Birgitta Mattsson
Vice sekreterare: Lena Brauer
Kassör: Marita Gutrad
Övriga Ledamöter: Gurli Kjerstensson, Inger Mattsson, Lena Sjögaard

Aktiviteter

 • Mötesplats & Second Hand Kupan
 • Utdelning av påskblommor till äldre hemmaboende, till boende på vårdhem och äldreboende
 • Besöksverksamhet
 • Utfärd med boende på Skansenhemmet
 • Försäljning av rödakorsprodukter
 • Lotterier
 • Deltagande i nationaldagsfirandet med Röda Korsets fana
 • Insamling till Världens barn
 • Barnolycksfallskurser

Ett stort tack till alla som genom ideellt arbete, medlemskap, gåvor eller på annat sätt stöder kretsens arbete!

HÄSSLEHOLM

Antal medlemmar: 564
Antal volontärer: 150
Antal följare på Facebook: 1100

Styrelsen
Ordförande: Ulf Råvik, mail: ulf.ravik@gmail.com,  tel :072 323 09 55.
V ordförande: Uno Nilsson, mail: unonilsson50@gmail.com
Sekreterare: Britt-Marie Ruhr, mail:britt-marie.ruhr@telia.com
Kassör: Rolf Evertsson
Koordinator för frivilliggrupperna: Ingrid Nyman, mail: ingrid_nyman@outlook.com

Rekryteringsansvarig Inga Petersson 

Vår Second Hand-butik på Östergatan 17 är navet i vår organisation och en av förutsättningarna för att kunna bedriva flertalet av våra andra verksamheter. Vår butik är alltid fylld med fina och fräscha kläder, skor, prylar, böcker, textilier och re-design.

Under våra öppettider (se ruta på förstasidan) kan du när som helst lämna in kläder och saker som är för bra för att kasta. Då gör du inte bara en god gärning utan även en miljöinsats.

Kretsen har under åren 2013 - 2019 totalt skänkt 5 400 000 kronor till välgörande ändamål

Nedan hittar du en kort version av vår historik.

En mer uttömmande version finns under fliken Föreningsinformation.