Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor

Våra kretsar och grupper

Enligt Riksstämmobeslut 2019 ska det från och med 2023 endast finnas en krets i varje kommun.

I Hässleholms kommun finns nu  två rödakorskretsar och tre rödakorsgrupper med olika aktiviteter och inriktning.

Här nedan kan du läsa mer om oss.
Kretsarna/grupperna visas i ordningen Farstorp - Hästveda - Sösdala - Vittsjö - Hässleholm

 

FARSTORP

Kretsen i Farstorp har avslutats och ingår numera i Hässleholm dit även medlemmarna har överförts.

I Farstorp arbetar en Rödakorsgrupp som ska fortsätta det lokala arbetet på samma framgångsrika sätt som
tidigare år.

Gruppledare är Inga Pettersson och övriga medlemmar är Agneta Dahl, Kerstin Nilsson, Karin Svensson, Kerstin Tillström, Bodil Thulin, Ann-Kristin Karlsson och Maj-Britt Truedsson

Aktiviteter

På grund av pandemin har vi för tillfället inget program men hoppas kunna komma igång med våra vanliga aktiviteter så snart det går:

 • Vårauktion och lotteri
 • Vårfest och höstutfärd för 65+ ( tillsammans med kyrkliga arbetsföreningen)
 • Smyckning kyrkan inför Tacksägelsen samt inbjudan till kaffe i församlingshemmet
 • Delar varje år ut blommor till ensamma över 80 år till advent. 

 

HÄSTVEDA

Kretsen i Hästveda har avslutats och ingår numera i Hässleholm dit även medlemmarna har överförts.

I Hästveda arbetar numera en Rödakorsgrupp som ska fortsätta det lokala arbetet på samma framgångsrika sätt som
tidigare år.

Gruppledare är Ingrid Nyman, och övriga medlemmar är Lena Wikström, Eva Claëson, Karin Emanuelsdotter, Inger Bodelsson och Anders Preutz.

Ansvarig Kupan-café: Lena Wikström
Ansvarig Kultur-café: Ingrid Nyman

Aktiviteter

På grund av coronapandemin har vi inga aktiviteter just nu men hoppas att till hösten återigen kunna komma igång med nedanstående:

 • Kupan-café två eftermiddagar i veckan året runt. Denna verksamhet vänder sig framförallt till äldre personer för en stunds social samkväm för att motverka isolering och ensamhet.
 • Kultur-café en gång i veckan. Denna verksamhet vänder sig till alla ålderskategorier. Målet är att skapa nya kontakter, bryta isolering och motverka främlingsfientlighet.

 • Deltagande på Hästveda Marknad med våffelförsäljning.

 • Sponsring av Solgården och Hemtjänsten med mat och underhållning vid festliga tillfällen.

 • Kursverksamhet tillsammans med övriga rödakorskretsar i kommunen i Första Hjälpen.

Vi vill gärna rikta ett stort tack till alla medarbetare och sponsorer som ställer upp och möjliggör gruppens bidrag till ett gott hjälparbete inom Röda Korset.

SÖSDALA

Kretsen i Sösdala har avslutats och ingår numera i Hässleholm dit även medlemmarna har överförts.

I Sösdala arbetar numera en Rödakorsgrupp som ska fortsätta det lokala arbetet som alltid har gjorts så förtjänstfullt i Sösdala under 80 år.  

Denna grupp leds av : Eira Tronäss  mail: eira.tronass@telia.com
Övriga medlemmar är : Ann-Christin Johansson, Sonja Lundholm, Elsie Wärnefjord och Karin Abrahamsson.

Planerade aktiviteter 2021

 • Den 27 mars är det torgdag och gruppen säljer påskliljor i kruka, påskris och dörrkransar med påskanknytning. Vi står på torget från kl 9.00 och så länge det behövs.

 • Vidare deltar vi i Sösdaladagen i slutet på maj månad med kakor och bröd. Skulle Sösdaladagen ställas in så finns vi där med vårt torgstånd ändå!

 • Framåt sommaren, om covid-19 är över, planerar vi att höra med servicehemmet Björkhaga hur de ställer sig till att Rödakorsgruppen tar ut rullstolsburna på promenad.

 • I höst hoppas vi att kunna bjuda på kyrkkaffe vid Skördevespern, och i november planerar vi som vanligt för en Julauktion.

   

VITTSJÖ

Antal medlemmar 2020: 92

Styrelse

Ordförande: Inga Nilsson
Vice ordförande: Madeleine Lindström
Sekreterare: Birgitta Mattsson
Vice sekreterare: Lena Brauer
Kassör: Marita Gutrad
Övriga Ledamöter: Gurli Kjerstensson, Inger Mattsson, Lena Sjögaard

Aktiviteter

 • Mötesplats & Second Hand Kupan
 • Utdelning av påskblommor till äldre hemmaboende, till boende på vårdhem och äldreboende
 • Besöksverksamhet
 • Utfärd med boende på Skansenhemmet
 • Försäljning av rödakorsprodukter
 • Lotterier
 • Deltagande i nationaldagsfirandet med Röda Korsets fana
 • Insamling till Världens barn
 • Barnolycksfallskurser

Ett stort tack till alla som genom ideellt arbete, medlemskap, gåvor eller på annat sätt stöder kretsens arbete!

HÄSSLEHOLM

Antal medlemmar: 564
Antal volontärer: 150
Antal följare på Facebook: 1100

Styrelsen
Ordförande: Ulf Råvik, mail: ulf.ravik@gmail.com,  tel :072 323 09 55.
V ordförande: Uno Nilsson, mail: unonilsson50@gmail.com
Sekreterare: Britt-Marie Ruhr, mail:britt-marie.ruhr@telia.com
Kassör: Olof Jönsson,  mail:olof.jonsson@hotmail.com
Koordinator för frivilliggrupperna: Ingrid Nyman, mail: ingrid_nyman@outlook.com

Vår Second Hand-butik på Östergatan 17 är navet i vår organisation och en av förutsättningarna för att kunna bedriva flertalet av våra andra verksamheter. Vår butik är alltid fylld med fina och fräscha kläder, skor, prylar, böcker, textilier och re-design.

Under våra öppettider (se ruta på förstasidan) kan du när som helst lämna in kläder och saker som är för bra för att kasta. Då gör du inte bara en god gärning utan även en miljöinsats.

Kretsen har under åren 2013 - 2019 totalt skänkt 5 400 000 kronor till välgörande ändamål

Nedan hittar du en kort version av vår historik.

En mer uttömmande version finns under fliken Föreningsinformation.