Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Hässleholm

Plats: Sjukhuset, Esplanadgatan 19, Hässleholm

Ledare: AnnKristin Olofsson

Tid Måndagar - torsdagar kl 8-14, fredagar 8-12.

Sommaruppehåll 2023 vecka 23-32.

Alla sjukhusvärdarna
Sjukhusvärdarna
infoskylt
Så här ser våra nya rollups ut. Ann-Christin visar.

Kontakta verksamheten

AnnKristin Olofsson