Ideellt uppdrag. Du behövs!

Publicerad av: Katarina Olsson Falck, den 16 mars 2022.

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Med anledning av den väpnade konflikten i Ukraina förbereder vi oss för ett större mottagande av personer som är på flykt till Sverige. Nu behöver vi din hjälp med att ta emot flyktingar från Ukraina i kommunens akutboende. 

Läs mera här!