Läxhjälp

Vi ger extra stöd till de som studerar, ung som vuxen.

Läxhjälp

Läxhjälp

I samarbete med Älvdalsskolan har vi vuxna på plats som främst hjälper eleverna med läsning under skoltid.

Kontakta verksamheten

Anne Andersson

Telefon: