Beredskapsgruppen har övat

Söndagen den 11:e februari genomförde vi en beredskapsövning för gruppen. Det var dels en test på hur inkallelsen till en insats kan fungera. Gruppen visste vilken dag, men inte vilken tid övningen skulle genomföras.  Det fungerade bra. 16 av 18 i gruppen lämnade svar inom en timma och efter en halvtimma hade alla som kunde delta anlänt.
Väl på plats hade vi en diskussionsövning i hur Röda Korset skulle kunna hjälpa till om kommunen drabbades av en svår översvämmning.

Beredskapsövning