Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Beredskapsgruppen

Landskro

Vi har ett 15-tal volontärer som ingår i Röda Korsets Beredskapsgrupp. Vi förbereder oss på att kunna göra hjälpinsatser om en akut kris inträffar i Landskrona. Det kan röra sig om en storbrand, en allvarlig trafikolycka, brist på dricksvatten eller någon annan händelse som påverkar många människor. Vi har ett avtal med Landskrona stad som reglerar vad vi gör i en sådan situation och hur stödet och samarbetet oss emellan skall fungera.

Kontakta verksamheten

Gunilla Bengtsson

Telefon: