Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Samhällsguider för nyanlända flyktingar

En samhällsguide fungerar som mentor och vän till en nyanländ flykting. Det rör sig om Kvot-flyktingar som kommit till Sverige genom UNHCR eller sk. skyddsflyktingar från Ukraina. Vi är drygt 10 samhällsguider i gruppen. Vad mentorsskapet innebär i det enskilda fallet beror på vad mentor och flykting kommer överens om. I början är behovet av stöd större för att avta i takt med att flyktingen integreras och blir mer självständig.

Kontakta verksamheten

Göran Nyström

Telefon: