Våra kretsar

Kommunens två kretsar:

           * Bjärred-Borgeby-Önnerups rödakorskrets

* Lomma rödakorskrets 

Gemensamt för våra kretsar är att vi verkar på flera nivåer. Vi engagerar oss i socialt frivilligarbete på hemmaplan, men vi är också engagerade i det internationella arbetet. Vi skapar verksamheter för att möta de behov vi ser i vårt närsamhälle, men vi försöker samtidigt också att påverka makthavare att ta sitt ansvar för människors utsatthet.

EVENEMANG
Vi deltar i Nationaldagens firande i kommunen samt rödakorsdagen den 8 maj. Bjärredskretsen ordnar också påsk- respektive jultombola i Centrumhuset i Bjärred samt julmarknad i Medborgarhuset. Lommakretsen deltar bland annat i Lomma Events marknadsdagar.

Heldagsutfärd 
I år 2022 ordnade Lommakretsen en bussutfärd den 25 augusti till Hillesgården, Stidsvig med första stopp på Badhotellet i Barsebäck för förmiddagskaffe och sedan stopp vid Asmundtorps kyrka för ett kort besök och vidare förbi Vadensjö och Härslövs kyrka och ett kort stopp vid Kvistofta kyrka (utan avstigning) för att sedan passera Gantofta och minnas Jie keramik och se Gantoftadösen för att senare passera Caltexmacken i Mörarp där tiden har stannat (på 50-talet). Återresan från Hillesgården (där vi hade intagit lunch och shoppat) gick till Norra Vrams kyrka med ett stopp och sedan på små vackra vägar till Flinckmans café för kaffe och kaka, innan vi vände hemåt.

SAMMANGÅENDE
Under år 2023 kommer de båda kretsarna att gå samman till en krets och bilda Lomma-Bjärreds rödakorskrets.


Se vidare under Verksamheten Föreningsinformation