Om oss

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i Lomma kommun och i Pakistan, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vårt arbete baseras på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra verksamheter och vilka möjligheter det finns att engagera sig. Du når oss lättast genom ett mail till lomma@redcross.se

SAMMANGÅENDE 2023

Vi har fortlöpande sedan januari 2021 informerat om det kommande sammangåendet mellan de två kretsarna i Lomma kommun: Bjärred-Borgeby-Önnerupskretsen och Lommakretsen. Den 21 februari 2023 höll Bjärred-Borgeby-Önnerupskretsen sin stämma och beslutade att ta emot Lommakretsen. Den 22 februari 2023 höll Lommakretsen sin sista stämma och beslutade att överföra medel och medlemmar till Bjärred-Borgeby-Önnerupskretsen, som i sin tur byter namn till Lomma-Bjärreds rödakorskrets.

Vi verkar på flera nivåer. Vi engagerar oss i socialt frivilligarbete på hemmaplan, men vi är också engagerade i det internationella arbetet. Vi skapar verksamheter för att möta de behov vi ser i vårt närsamhälle, men vi försöker samtidigt också att påverka makthavare att ta sitt ansvar för människors utsatthet.

EVENEMANG

Vi deltar i Nationaldagens firande i kommunen samt rödakorsdagen den 8 maj. Vi ordnar också påsk- respektive jultombola i Centrumhuset i Bjärred samt julmarknad i Medborgarhuset. Vi deltar också i Lomma Events marknadsdagar.

Heldagsutfärd 

I augusti 2022 ordnade vi en bussutfärd till Hillesgården, Stidsvig med första stopp på Badhotellet i Barsebäckshamn för förmiddagskaffe och sedan stopp vid Asmundtorps kyrka för ett kort besök och vidare förbi Vadensjö och Härslövs kyrka och ett kort stopp vid Kvistofta kyrka (utan avstigning) för att sedan passera Gantofta och minnas Jie keramik och se Gantoftadösen för att senare passera Caltexmacken i Mörarp där tiden har stannat (på 50-talet). Återresan från Hillesgården (där vi hade intagit lunch och shoppat) gick till Norra Vrams kyrka med ett stopp och sedan på små vackra vägar till Flinckmans café för kaffe och kaka, innan vi vände hemåt.