Insamling

Insamling

Lomma

 

Lommakretsen
Vi deltar i de insamlingar som Svenska Röda Korset (SRK) anmodar. Förutom dessa insamlingar agerar vi genom att vid våra gratis-evenemang ha insamlingsbössor på borden och sälja lotter, samt att sälja varor från en ett glasskåp på Mötesplats Havsblick, Lomma.

Under detta år, 2022, har vi haft två större insamlingar till förmån för Ukraina. Den 5 mars och den 7 maj har vi ”skramlat bössor” och tagit emot swish-betalningar på torgen i Lomma. Vid det första tillfället gick swish-betalningarna direkt till SRK. Vid det andra tillfället var swish-betalningen kopplad till Lommakretsen. Hittills har vi samlat in och skickat 17 360 kr till SRK, märkta Ukraina.

Vårt swish-konto 123 370 83 85 är alltid öppet för att ta emot insamlingsmedel. Märk betalningen ”Insamling”. 

 

Kontakta verksamheten

Elisabeth Sunnåker