Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Dag-evenemang

Lomma

Insamling

Insamling

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Måndagsträffen

Bjärred

Träna svenska

Språkcafé

Bjärred

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Trivselkvällar

Lomma