Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet

Insamling

Insamling

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Måndagsträffen

Bjärred

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Onsdagsträffen

Lomma

Träna svenska

Språkcafé

Bjärred