Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.

Träna svenska

Språkcafé

Bjärred

Vi deltar aktivt i kommunens språkkafé i Bjärred tillsammans med bland annat kyrkan. Det är till för de nyanlända som vid sidan av sfi-undervisning får chans att tala svenska och ta del av svensk vardag. 

Språkcaféet hålls varannan måndag, jämna veckor, kl.17.30-19.30 i Bergasalen vid Bergakyrkan, Öresundsvägen 9 i Bjärred.